ایل بیگی
گودرزی
رکوعی
دشتی
نبی زاده
میرصانع
تفضلی
بدیعی
غفاری
قصری زاده
حاجی پور
ماهوتیان
جیریایی
خانم صادقی
عزیزی
صادقی
تیموری
کشاورز
اسدیان
رئیسیان
حسینی
بگلو
ظهوریان
حیدری
رزمجو
دادمرزی
موسوی
موغاری
تاج الدینی
قالیباف
سید موسوی
تهرانی
آل داوود
میرسیدی
یازرلو
محمدی
گذشتی
فنائی پور
اورعی
قاضی میرسعید
ذکائی
سرخط اخبار
رزم حسینی وزیر صمت

رای مثبت اکثریت مجلس به علیرضا رزم حسینی برای تصدی وزارت صمت

فرهنگ ایثار در نسل ها

سنگرهایی که پابرجاست اما جبهه اش تغییر کرده

پیگیری جهش تولید

پیگیری جهش تولید در بازار محصولات فولادی

بازپخش
شبکه یک
شبکه دو
شبکه سه
شبکه چهار
شبکه پنج
شبکه قرآن
شبکه جهانی جام جم
وضع آب و هوا
تهران 25/30
اردبیل 16/18
خوزستان 35/40

اذان صبح

04:53

طلوع خورشید

06:19

اذان ظهر

12:15

غروب خورشید

18:11

اذان مغرب

18:29

نیمه شب شرعی

23:32

مناسبت روز

روزبزرگداشت مول

امروز

آفتابی
20

فردا

آفتابی
18

پس فردا

کمی ابری
18
تلفظ معیار