سرخط اخبار
سرعت در واکسیناسیون عمومی

واردات واکسنِ کرونا ، به بیش از ?? میلیون دز رسید

سال تحصیلی جدید

سرپرستِ آموزش و پرورش : کلاس اولی ها ، دست کم هفته ای یک بار، کلاس حضوری خواهند داشت

دفاع مقدس

نقش دفاع مقدس در تحول صنعتِ کشور

بازپخش
شبکه یک
شبکه دو
شبکه سه
شبکه چهار
شبکه پنج
شبکه قرآن
شبکه جهانی جام جم
وضع آب و هوا
تهران 29/29
اردبیل 15/25
خوزستان 32/37

اذان صبح

04:47

طلوع خورشید

06:13

اذان ظهر

12:17

غروب خورشید

18:20

اذان مغرب

18:39

نیمه شب شرعی

23:34

مناسبت روز

زادروز محمدرضا

امروز

کمی ابری
23

فردا

کمی ابری
22

پس فردا

آفتابی
20
تلفظ معیار