سرخط اخبار
بارشِ برف و باران در سراسرِ کشور

انسدادِ 24 محورِ اصلی و 500 راهِ روستایی

الزام به حضورِ دانش آموزان در مدارس

ستادِ کرونا: واکسن نزده هایِ بالایِ 12 سال ،هر دو هفته یکبار، آزمایشِ پی سی آر بدهند

فوتبالِ سوپرجامِ اسپانیا

قهرمانیِ رئالِ مادرید در فوتبالِ سوپرجامِ اسپانیا با شکستِ بیلبائو

بازپخش
شبکه یک
شبکه دو
شبکه سه
شبکه چهار
شبکه پنج
شبکه قرآن
شبکه جهانی جام جم
وضع آب و هوا
تهران 5/8
اردبیل 0/-4
خوزستان 10/15

اذان صبح

06:08

طلوع خورشید

07:39

اذان ظهر

12:35

غروب خورشید

17:31

اذان مغرب

17:51

نیمه شب شرعی

23:49

مناسبت روز

اجرای توافق نام

امروز

بارش برف
-3

فردا

آفتابی
-4

پس فردا

بارش برف
-2
تلفظ معیار