ایل بیگی
گودرزی
رکوعی
دشتی
نبی زاده
میرصانع
تفضلی
بدیعی
غفاری
قصری زاده
حاجی پور
ماهوتیان
جیریایی
خانم صادقی
عزیزی
صادقی
تیموری
کشاورز
اسدیان
رئیسیان
حسینی
بگلو
ظهوریان
حیدری
رزمجو
دادمرزی
موسوی
موغاری
تاج الدینی
قالیباف
سید موسوی
تهرانی
آل داوود
میرسیدی
یازرلو
محمدی
گذشتی
فنائی پور
اورعی
قاضی میرسعید
ذکائی
سرخط اخبار
مقابله با کرونا

سایه چترِ بیمه بر سر داروهای بیماران کرونایی

الف_ب_ایران

افتتاح سه طرح صنعتِ آب وبرق در تهران و هرمزگان

هفته وحدت

آغاز جشن های هفته وحدت، همزمان با ایام ولادت حضرت رسول اکرم (ص)

بازپخش
شبکه یک
شبکه دو
شبکه سه
شبکه چهار
شبکه پنج
شبکه قرآن
شبکه جهانی جام جم
وضع آب و هوا
تهران 25/30
اردبیل 16/18
خوزستان 35/40

اذان صبح

05:21

طلوع خورشید

06:49

اذان ظهر

12:08

غروب خورشید

17:28

اذان مغرب

17:47

نیمه شب شرعی

23:25

مناسبت روز

درگذشت محمد زکر

امروز

آفتابی
20

فردا

آفتابی
18

پس فردا

کمی ابری
18
تلفظ معیار