ایل بیگی
گودرزی
رکوعی
دشتی
نبی زاده
میرصانع
تفضلی
بدیعی
غفاری
قصری زاده
حاجی پور
ماهوتیان
جیریایی
خانم صادقی
عزیزی
صادقی
تیموری
کشاورز
اسدیان
رئیسیان
حسینی
بگلو
ظهوریان
حیدری
رزمجو
دادمرزی
موسوی
موغاری
تاج الدینی
قالیباف
سید موسوی
تهرانی
آل داوود
میرسیدی
یازرلو
محمدی
گذشتی
فنائی پور
اورعی
قاضی میرسعید
ذکائی
سرخط اخبار
طرح عظیم آبرسانی در غرب کشور

آبرسانی به 23 هزار هکتار از اراضی کرمانشاه و ایلام

اجرای شیوه نامه های عزاداری

دستورالعمل های بهداشتی در مراسم عزاداری ماه محرم چگونه اجرا خواهد شد

پیگیری تخلفات زمین و مسکن

رئیس قوه قضائیه این بار، در شورای عالی استان ها: شوراها در برابر نفوذ، رانت‌خواری ، زمین خواری ، فساد و پایمال شدن حقوق مردم کوتاه نیایند

بازپخش
شبکه یک
شبکه دو
شبکه سه
شبکه چهار
شبکه پنج
شبکه قرآن
شبکه جهانی جام جم
وضع آب و هوا
تهران 32/33
اردبیل 21/15
خوزستان 41/36

اذان صبح

05:03

طلوع خورشید

06:39

اذان ظهر

13:29

غروب خورشید

20:19

اذان مغرب

20:39

نیمه شب شرعی

00:42

مناسبت روز

-

امروز

آفتابی
25

فردا

آفتابی
26

پس فردا

آفتابی
25
تلفظ معیار