سرخط اخبار
روز ملت ایران

شکوه حضور یک ملت برای ایرانی قوی و با عزت

روز انتخاب

شرکت پیر و جوان، زن و مرد و رای اولی ها در گوشه گوشه کشور و صف هایی که تمامی ندارد

برای ایران

تلاش دست اندرکاران انتخابات برای برگزاری شایسته ی انتخابات

بازپخش
شبکه یک
شبکه دو
شبکه سه
شبکه چهار
شبکه پنج
شبکه قرآن
شبکه جهانی جام جم
وضع آب و هوا
تهران 29/35
اردبیل 16/26
خوزستان 33/46

اذان صبح

04:08

طلوع خورشید

06:02

اذان ظهر

13:26

غروب خورشید

20:51

اذان مغرب

21:13

نیمه شب شرعی

00:29

مناسبت روز

درگذشت دکتر علی

امروز

آفتابی
22

فردا

ابری پراکنده
21

پس فردا

آفتابی
21
تلفظ معیار