سرخط اخبار
فناوری ایرانی در برابر اومیکرون

هنوز موردی از ابتلا به سویه جدید در کشور دیده نشده

هوای پاک

رسیدن شاخص آلودگی هوا در کلانشهر تهران به بالای 160

همفکری برای بودجه

همفکری دولت و مجلس برای تدوین مناسب بودجه سال آینده با حضور رئیس جمهور و اعضای دولت در بهارستان

بازپخش
شبکه یک
شبکه دو
شبکه سه
شبکه چهار
شبکه پنج
شبکه قرآن
شبکه جهانی جام جم
وضع آب و هوا
تهران 9/13
اردبیل 6/14
خوزستان 22/29

اذان صبح

05:51

طلوع خورشید

07:23

اذان ظهر

12:14

غروب خورشید

17:05

اذان مغرب

17:26

نیمه شب شرعی

23:29

مناسبت روز

کشته شدن میرزا

امروز

آفتابی
5

فردا

آفتابی
9

پس فردا

ابری پراکنده
11
تلفظ معیار