ایل بیگی
گودرزی
رکوعی
امینی
دشتی
پناهی
نبی زاده
میرصانع
تفضلی
بدیعی
غفاری
ضرابی
قصری زاده
سرایی
صدردانش
بایقره
حاجی پور
ماهوتیان
جیریایی
خانم صادقی
عزیزی
صادقی
تیموری
کشاورز
اسدیان
رئیسیان
حسینی
بگلو
ظهوریان
حیدری
رزمجو
دادمرزی
اصغری
موسوی
موغاری
تاج الدینی
قالیباف
سید موسوی
احمدی
تهرانی
سلیمان زاده
مومنی
آل داوود
میرسیدی
یازرلو
فلاحی
سرکرده
محمدی
گذشتی
فنائی پور
اورعی
قاضی میرسعید
ذکائی
سرخط اخبار
دستور رئیس جمهور آمریکا

برخورد با معترضان، وارد مرحله سرکوب سنگین

کمکهای مالی آمریکاوسعودی ها به آمدنیوز

ساخت موشک به سفارش روح الله زم،برای هدف قراردادن مراکزنظامی

سرپرست امور صنایع وزارت صمت

اطلاعات غلط به متقاضی،مانع شرکت درطرح های خودرویی تاسه سال

بازپخش
شبکه یک
شبکه دو
شبکه سه
شبکه چهار
شبکه پنج
شبکه قرآن
شبکه جهانی جام جم
وضع آب و هوا
تهران 27/35
اردبیل 19/27
خوزستان 34/45

اذان صبح

04:12

طلوع خورشید

06:03

اذان ظهر

13:23

غروب خورشید

20:43

اذان مغرب

21:05

نیمه شب شرعی

00:28

مناسبت روز

رحلت حضرت امام

امروز

کمی ابری
21

فردا

آفتابی
20

پس فردا

آفتابی
19
تلفظ معیار