ایل بیگی
گودرزی
رکوعی
دشتی
نبی زاده
میرصانع
تفضلی
بدیعی
غفاری
قصری زاده
حاجی پور
ماهوتیان
جیریایی
خانم صادقی
عزیزی
صادقی
تیموری
کشاورز
اسدیان
رئیسیان
حسینی
بگلو
ظهوریان
حیدری
رزمجو
دادمرزی
موسوی
موغاری
تاج الدینی
قالیباف
سید موسوی
تهرانی
آل داوود
میرسیدی
یازرلو
محمدی
گذشتی
فنائی پور
اورعی
قاضی میرسعید
ذکائی
سرخط اخبار
وداع با شهید فخری زاده

خاکسپاری شهید فخری زاده در کنار شهید شهریاری در امامزاده صالح تهران

روند کاهشی جانباختگان کرونا

عادی انگاری در مراقبتهای بهداشتی بزرگترین تَله در آستانه پیک زمستانیِ کرونا

موج تازه بارش ها در راه

هشدار وقوع سیلاب در مناطقی از جنوب و جنوبغرب کشور

بازپخش
شبکه یک
شبکه دو
شبکه سه
شبکه چهار
شبکه پنج
شبکه قرآن
شبکه جهانی جام جم
وضع آب و هوا
تهران 8/12
اردبیل 1/7
خوزستان 18/21

اذان صبح

05:50

طلوع خورشید

07:21

اذان ظهر

12:14

غروب خورشید

17:06

اذان مغرب

17:26

نیمه شب شرعی

23:28

مناسبت روز

روز مجلس

امروز

ابری پراکنده
4

فردا

آفتابی
4

پس فردا

ابری پراکنده
4
تلفظ معیار